The Linux System Administrators' Guide

Wersja 0.6.2

Lars Wirzenius

liw@iki.fi

Joanna Oja

viu@iki.fi

Wstęp do administracji systemem Linux.

Copyright 1993--1998 Lars Wirzenius.

Wszelkie znaki towarowe zastrzeżone dla ich właścicieli.

Zezwala się na kopiowanie i rozprowadzanie całego podręcznika przy spełnionym warunku włączenia informacji o copyright i tego powiadomienia.

Zezwala się na przetwarzanie następującego tekstu programem TeX, lub innym programem formatującym, na wydrukowanie rezultatu i dystrybucję wydrukowanego dokumentu pod warunkiem załączenia informacji o licencji w postaci niezmienionej, włączając informacje o położeniu kodu źródłowego i oficjalnej strony domowej.

Zezwala się na kopiowanie i rozprowadzanie zmodyfikowanych wersji tego podręcznik pod warunkiem, że zmieniony produkt będzie rozprowadzany na tej samej licencji.

Zezwala się na kopiowanie i rozprowadzanie tłumaczeń tego dokumentu pod warunkami dotyczącymi zmienionych wersji.

Autor będzie wdzięczny za informacje na temat zmian, tłumaczeń, oraz wydrukowanych wersji. Dziękuję.


Table of Contents
Dedykacja
Od tłumacza
Wersje: źrodłowa i preformatowane
1. Wstęp
The Linux Documentation Project
2. Wprowadzenie do Linuxa
Różne części systemu operacyjnego
Ważne części jądra
Podstawowe usługi w systemie UNIX
init
Logowanie z terminala
Syslog
Okresowe wykonywanie poleceń: cron i at
Graficzny interfejs użytkownika
Sieć
Zdalne logowanie się
Sieciowe systemy plików
Poczta
Drukowanie
Struktura systemu plików
3. Przegląd struktury katalogów
Wstęp
Główny system plików
Katalog /etc
Katalog /dev
System plików /usr
System plików /var
System plików /proc
4. Korzystanie z różnych medii przechowujących dane
Dwa typy urządzeń
Dyski twarde
Dyskietki
CD-ROM-y
Taśmy
Formatowanie
Partycje
MBR, sektory ładujące i tablica partycji
Partycje rozszerzone i logiczne
Typ partycji
Dzielenie dysku twardego
Pliki urządzeń i partycje
System plików
Czym jest system plików?
Paleta systemów plików
Które systemy plików powinnych być używane?
Tworzenie systemu plików
Montowanie i odmontowywanie
Sprawdzanie integralności systemu plików za pomocą fsck
Sprawdzanie błędów dysku za pomocą badblocks
Zwalczanie fragmentacji
Inne programy dla wszystkich systemów plików
Inne narzędzia dla ext2
Dyski bez systemu plików
Allokowanie przestrzeni dyskowej
Schemat partycjonowania
Wymagana przestrzeń
Przykładowe konfiguracje
Dodawanie nowych dysków
Jak oszczędać powierzchnię dysków
5. Zarządzanie pamięcią
Czym jest pamięć wirtualna?
Tworzenie obszaru wymiany
Używanie obszaru wymiany
Dzielenie obszaru wymiany między systemami operacyjnymi
Allokowanie obszaru wymiany
Bufor
6. Start i stop
Ogólne informacje
Proces startowania - szczegóły
Więcej o zamykaniu systemu
Restartowanie
Tryb jednego użytkownika
Dyskietki ratunkowe
7. init
init jest pierwszy
Plik /etc/inittab
Poziomy pracy
Specjalna konfiguracja w /etc/inittab
Startowanie w trybie jednego użytkownika
8. Logowanie się
Logowanie się via terminal
Logowanie się poprzez sieć
Co robi login?
X i xdm
Kontrola dostępu
Start powłoki
9. Zarządzanie kontami użytkowników
Konto - co to?
Tworzenie użytkownika
/etc/passwd i inne pliki
Używanie numerycznych identyfikatorów
Zarządzanie grupami
Domyślne środowisko: /etc/skel
Ręczne tworzenie użytkownika
Zmiana ustawień użytkownika
Usuwanie użytkownika
Tymczasowe blokowanie użytkownika
10. Kopie zapasowe
Potrzeba kopii zapasowych
Wybór medium na kopię zapasową
Wybór programu
Proste kopie zapasowe
Tworzenie kopii za pomocą tara
Odtwarzanie plików za pomocą tara
Kopie wielopoziomowe
Co zachowywać
Skompresowane kopie zapasowe
11. Utrzymywanie aktualnego czasu
Strefy czasowe
Zegary sprzętowe i programowe
Wyświetlanie i zmienianie czasu
Kiedy czas jest niepoprawny
Słowniczek (DRAFT)